Tijdens deze 2 dagen (die altijd in het weekend plaatsvinden) gaan wij jou op de 1e dag, doormeten, met de Vitaalfeld-computer, die jouw gehele lichaam doormeet, tot op Cel-niveau. Hierin zie je alles wat je nodig hebt, of wat er ontbreekt, Vitamine’s, Mineralen, blokkade’s, etc.  Na deze meting krijg je hierover uitleg, en (voedings-) advies. De volgende dag gaan wij aan de energetische blokkade’s werken, en deze zoveel mogelijk oplossen! Na afloop wordt je opnieuw doorgemeten, en dan zal je versteld staan van het resultaat!

We beginnen op Zaterdag om 13.00 uur, en stoppen tegen 18.00 uur, en op Zondag beginnen we om 10.00 uur, en eindigen we tegen 18.00 uur.

De kosten voor deze dagen zijn € 195,00 p.p. incl koffie/thee,water, iets lekkers, en op Zondag incl Lunch!