Familie-opstellingen!

In veel familie's komen oude patronen, of blokkades voor.

Vaak gedragen door 1 persoon, die wij de "drager" noemen.

Om dit Karma te doorbreken, zou je aan een opstelling kunnen denken.

Wij zijn een Team ( 5 personen), die jou hierbij kunnen helpen!

Tijdens een opstelling vragen wij, wie er opgesteld mag worden, en waarom...

(er moet vooraf wel toestemming gevraagd worden,aan betrokken familie-

 leden, behalve bij dierbare overledenen, dan hoeft dat niet) 


Dan gaat ons Team in de energie van de desbetreffende persoon, en laten

gelijk het gedrag, en de persoon duidelijk waarneembaar zien.

Door met hen aan het "werk" te gaan, komen er vele zaken naar boven,

bekend, en onbekend, die duidelijk maken wat het Familie-Karma is, en nog

belangrijker, waar de oorzaak ( Bron) ligt.

Door deze Bron aan te raken, kan het Familie-Karma opgelost worden!

Als vraagsteller hoef je zelf niets te doen, wij doen al het nodige om jou

de Bewustwording te laten zien, en voelen, zodat het Karma verwijderd kan

worden, uit de Familie-lijn....

En zullen volgende Generatie's hier geen last meer van hebben....

Mocht je interesse hebben om een rode draad, blokkade of oude Familie-patronen

op te willen lossen, neem dan contact met ons op!

Deze vorm van opstellingen is uniek, en duurt plm. 3-4 uur! 


Ook verzorgen wij regelmatig openbare avonden opstellingen, waar meerdere

mensen een vraag  mogen inbrengen, en dan gaan wij daar mee aan de slag!

Deze avonden worden hier in de Agenda aangekondigd, en op Facebook.

Aanmelden is dringend gewenst, i.v.m. beperkt aantal plaatsen! 


 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram